Grundläggande hold’em

Grundläggande hold’em – Att satsa pengar

Denna artikel bygger på tidigare texter: 1. Kortselektion och position, 2. Värdet av position samt 3. Misstag som ofta begås av nybörjare. Läs dessa innan du börjar på denna då de är grundläggande för förståelsen av denna artikel.

Att förstå hur man satsar är en fundamental kunskap att ha när man spelar poker. Om du satsar på att bli en duktig pokerspelare så måste du förstå varför du satsar i första hand, och i andra hand hur du lurar dina motståndare att göra som du vill så du kan tjäna så mycket pengar som möjligt. Duktiga pokerspelare vet exakt varför de satsar pengar och vad det är de försöker uppnå med det.

Under senare lektioner kommer vi gå igenom anledningarna bakom att syna en höjning eller att re-raisa, men dessa anledningar är alldeles för specifika och situationsberoende och därmed för specialiserade för denna introduktionslektion. Här kommer det istället hållas relativt simpelt genom att examinera de grundläggande koncepten som är applicerade på pre-flopscenarios i no limit hold’em när man sitter på en ”oöppnad” pot, det vill säga en pot där det inte finns någon tidigare höjning.

Innan vi diskuterar några av anledningarna som man kan ha för att öppna med en höjning, så bör vi höja ett varningens finger. Det finns vanligen många många fler anledningar att lägga sig i en pokerhand än att höja. Först och främst måste man vara disciplinerad i sin handselektion. Man ska helt enkelt inte spela för många händer. De flesta spelarna spelar för många händer, och det är ett extremt lätt misstag att rätta till. Anledningen till detta är att de allra flesta motståndarna du kommer möta är precis som dig, de gillar poker och har kommit för att spela, inte för att lägga sig.

Vi vill också påpeka att detta är ett val du bör göra tidigt i din pokerkarriär: spelar du för att vinna eller för att ha roligt? Dessa två mål är sällan lätta att kombinera, och inte heller här, eller i vart fall inte i början. Om det enda du vill är att roa dig bör du nog inte läsa dessa artiklar utan istället spela helt och hållet baserat på känsla. Det kommer antagligen bringa dig mer distraktion, bara du budgeterar för att ta kostnaden som följer med det beslutet. Om du vill lära dig spelet på riktigt, och hur man ska tänka för att bli en vinnare: läs då vidare.

Varför du ska höja

Många nybörjare ställer sig frågan: ”Varför ska jag höja? Jag vill bara se floppen och se vad som händer!”. Man bör förstå varför detta är en sinnesstämning som slutligen kommer leda till förlust. Även om det inte är lika vanligt eller viktigt som att syna när du borde ha lagt dig, så kommer att inte höja kosta dig mycket pengar i det långa loppet.

Det är vida känt att man bör sträva efter att spela no limit hold’em aggressivt – vilket betyder attt om du är i handen så kommer du allt som oftast höja, eller re-raisa. Bra anledningar att höja är följande:

 • För att tunna ut motståndarfältet
 • För att ta kontroll över handen
 • För att få ut mer värde
 • För att få andra att lägga sig

Låt oss undersöka varje anledning för sig specifikt.

Tunna ut motståndarfältet

I de allra flesta fall så vill du inte spela en höjd pott mot fler än två andra spelare. Även om man har en bra hand i början så kan det vara farligt att spela mot flera, du vill inte att någon lyckosam stolle ska se floppen och lyckas få in ett tvåpar eller en stege helt slumpmässigt. Ju färre folk i potten desto mindre är risken att något sådant händer.

Ta kontroll

En annan mycket bra anledning att höja är att det låter de andra spelarna veta att du har en stark hand. Även om man inte har en stark hand efter floppen kan man fortsätta visa aggressivitet precis som om man hade haft en stark hand, och därigenom plocka hem potten. Eftersom du höjde pre-flop är dina motståndare mer benägna att respektera din nästa satsning. När du höjer pre-flop kommer ofta motståndarna att checka till dig efter floppen för att se vad du gör. Då har du kontroll över handen.

Få ut mer värde

Den vanligaste och bästa anledningen att höja är för att man har en bra hand. Att tro att man kommer plocka hem potten leder givetvis till tanken att man vill ha in mer pengar i den! Ganska enkelt eller? Nej, inte så enkelt. Man måste ta med flera andra saker i beräkningen när man utvärderar detta beslut. Att höja pre-flop med syftet att få ut värde kan vara svårt, därför att man vill uppnå flera mål genom att göra det.

 • Man vill ha mer pengar i potten
 • Man vill tunna ut fältet
 • Man vill få motståndarna att dra felaktigt

För att uppnå dessa mål måste man besluta vad rätt storlek på höjningen ska vara. Vi är av uppfattningen att man bör vara regelbunden i sina höjningar oberoende av vilka kort man har på hand för att det ska bli svårare för motståndarna att räkna ut vad du sitter på. Vår rekommendation är att höja 3x big blindplus en extra enhet av något slag för varje motståndare framför dig. Om man gör så varje gång kommer det bli extremt svårt för någon motståndare att läsa ditt spel, dessutom bör detta uppnå alla de ovan nämnda målen.

När du fortfarande lär dig poker ska du undvika att höja med minimiinsatsen. Det händer inte sällan att nybörjare höjer med minimiinsatsen när de sitter på par i Ess efter att tre eller fyra motståndare synade in sig i potten. Detta är dåligt, då även om Ess är den bästa handen pre-flop så är det osannolikt att de andra kommer lägga sig. Många säger då ”Men, jag vill ju att de ska syna mig så jag får mer pengar i potten!” – nej, det vill du inte. Ess har inte oddsen på sin sida gentemot fyra slumpmässiga händer.

Få andra att lägga sig

Att bluffa är onekligen en stor del i poker. Ibland kommer du sitta och satsa för att få andra som sannolikt har bättre händer än du att lägga sig. Detta är särskilt viktigt vid turneringsspel där fenomenet att stjäla blinds är extremt viktigt för att bygga upp din buffert.

Om ditt mål är att få andra att lägga sig så kan du inte vara blyg i dina höjningar. Även om en mindre höjning kan se ut som en stark hand, så är idén att satsa en summa som din motståndare helt enkelt inte kan syna. Men, kom ihåg att varje satsning berättar någonting. Även om att gå all-in är det mesta du kan göra i höjningsväg så kommer inte det leda till att dina motståndare lägger sig om det verkar som om det är exakt det du vill att de ska göra.

När synande är ett alternativ

Även om man bör spela no limit hold’em aggressivt så finns situationer där det är bäst att bara syna pre-flop. Här följer två exempel:

 • När du är först att agera
 • När du synar efter andra synare

Även om du bör syna när du är först att agera, så är det viktigt att komma ihåg att man bara ska syna med en hand man känner att man också kan syna en höjning med. Ett exempel på en sådan hand vore att sitta på ett litet par (under Tior) och syna i förhoppningen att få triss på floppen.

Om du är i en situation där tre till fyra spelare redan synat innan dig så är det ofta okej att syna med vissa typer av händer, dock så är det fortfarande viktigt att vara selektiv när man väljer sina starthänder. Oaktat att andra spelar ska du inte spela med vilka kort som helst.

Det du som läsare som försöker lära dig poker bör komma ihåg är detta: att syna är nästan alltid det sista du bör göra! Om du spelar poker på rätt sätt så kommer du oftare att lägga dig än höja, och oftare höja än syna. Det är det viktigaste du behöver veta.

Fråga alltid varför

Det finns alltid många anledningar att satsa i poker, och man ska alltid ha en anledning att satsa innan man börjar kasta marker runtom sig. Att vara medveten om kriterier som position, motståndares tendenser, din nuvarande bordsimage och din buffertstorlek bör hjälpa dig att bedöma ditt mål innan du fortsätter.

För att sammanfatta: kom ihåg att alltid fråga varför. Varför höjer jag i den här situationen? Vad vill jag uppnå? Matcha sedan den anledningen mot de som beskrivits ovan. Det är så man lär sig.

Grundläggande hold’em – Misstag som ofta begås av nybörjare

Denna artikel bygger på tidigare texter: 1. Kortselektion och position samt 2. Värdet av position. Läs dessa innan du börjar på denna då de är grundläggande för förståelsen av denna artikel.

Förhoppningsvis har du som läsare nu förstått att poker är komplext, men du har också fått en del av den kunskap du behöver för att i vart fall kunna spela en hand och förstå lite av det som pågår runt bordet. Innan vi nu övergår till nästa steg i pokerlärandet bör vi examinera några typiska misstag som du som nybörjare riskerar att begå. De allra flesta misstag är applicerbara på alla typer av poker.

#1 Att inte förstå vad din hand är värd

Detta misstag är ett uppenbart sådant, men ändå ack så vanligt och någonting som till och med vissa professionella pokerspelare har svårt med ibland. Det är inte nödvändigtvis så att man alltid hinner räkna ut vad ens egen hand är värd, hur den står sig i relation till andra och den konstanta förändring som flop, river och turn innebär för ens hands status. Därför har vi skapat en liten frågetabell som du alltid bör kunna svara på innan du tar beslut, särskilt gäller de post flop-situationer:

 • Vilken är den bästa hand jag kan skapa med mina hole cards?
 • Vilka händer kan slå min hand?

Detta låter enkelt, men om du vid varje givet tillfälle kan svara på dessa frågor kommer du vara långt före många andra spelare runt bordet.

#2 Att spela för många händer

Detta är ett mycket vanligt misstag. Har du någonsin suttit vid bordet och känt att du missar all action? Att alla andra spelare tjänar pengar medan du bara sitter och blöder blinds? Att du ser svag ut framför dina vänner som retar dig för att du aldrig är med på händerna? Nybörjare börjar i denna situation spela fler händer än de borde, särskilt om de inte vet vad en bra hand är till att börja med.

Problemet med denna strategi är att den först och främst grundar sig inte sällan på social press eller känslomässiga grunder(uttråkning), och mindre ofta på korten man faktiskt har på hand. Vanligtvis kommer du inte koppla på floppen och det är med den vetskapen onekligen väldigt farligt att spela många händer. Särskilt när du inte ens vet huruvida din hand är bra när du väl kopplar på.

#3 Att spela rädd

Många nybörjare är konstant rädda för det som pågår runt bordet, kanske för att de är ovana vid situationen och inte har spelat mycket innan. Ofta grundar sig också rädslan i att man inte vill begå ett misstag eller inte vill förlora pengar. På grund av detta håller de sig och spelar bara när de har en hand som de är säkra på är helt och hållet omöjlig att slå. En alternativ respons är att tänka sig att spelare som satsar har fantastiskt bra händer varje gång de gör det. Det enda sättet att bli kvitt denna rädsla är genom att spela, men det är bra att vara medveten om den i början ändå.

#4 Att bli engagerad i en hand

I hela ditt liv har du fått lära dig att ”ge upp” är någonting negativt. På grund av pokers speciella karaktär där tävlingsmomentet är väldigt tydligt riskerar du att anta att så är fallet också när du spelar händer vid bordet. Det är en farlig villfarelse. Poker ska inte spelas passivt, men att lägga sig är ofta det rätta att göra. Problemet är att det är lätt att bli emotionellt engagerad i en hand, och man stannar därför att man inte vill bli utbluffad eller se svag ut inför andra. En annan anledning kan vara att du tänker att ”bara förlorare ger upp”. Problemet med detta sinnestillstånd är att du blir en efterföljare på bordet, och du har aldrig ordentlig kontroll över situationen. Om du bara synar bets hela tiden kommer du till slut gå bankrutt.

#5 Att satsa fel

I poker kommer uttrycket ”money talks” till sin rätt. Att förstå hur mycket man bör satsa och vid vilket tillfälle är en kunskap som byggs upp till stor del genom erfarenhet, men det är också en kunskap som är otroligt viktig att ha. Nybörjare gör ofta misstagen att satsa i extremerna, antingen för lite eller för mycket. Inte sällan kan man se en nybörjare som höjer med minimiinsatsen när 5-6 spelare redan är i potten, eller kanske höjer med 5-6x minimiinsatsen när de är tidiga.

Sådana misstag leder utan undantag till kapitalförstöring i form av att antingen låta andra gå med för billigt i förhållande till din handstyrka, eller skrämma bort andra genom att signalera en alldeles för stark hand i förhållande till deras egna genom din höjning.

#6 Att jaga

Denna punkt är lik #4 men ändå väsensskild. Nybörjare väljer ofta att stanna i en hand när det ser ut som om framtiden kanske kan ge någonting bättre än nutiden. Det är inte nödvändigtvis fel att syna en satsning från en motståndare i sådana fall, men du bör alltid se till att dina pot-odds är på rätt sida när du väljer att göra det. Även om det finns en chans att du kopplar på senare kort med en hand som har potential, så kommer du förlora pengar långsiktigt om du spelar på för dåliga pot-odds.

#7 Att övervärdera marginella händer

Inte sällan blir nybörjare lyckliga när de ser en hand med något högt kort, såsom Kung-3 inte i färg. Dessa händer är givetvis inte ospelbara och inte händer man bör kasta direkt, men det är viktigt att veta hur man ska spela dem innan man ger sig in på att göra det. Problemet med dessa händer är att väldigt få floppar kommer sätta dig i säker vetskap om att du har den bästa handen, då du inte sällan kommer hamna någonstans i mitten av de händer som floppen kan skapa, se #1.

#8 Att låta känslorna påverka spelet

Nybörjare riskerar att låta andra områden i livet ”flyta in” när de sitter vid pokerbordet, och tar beslut i spelet baserat på hur de känner sig av någon annan anledning. Detta leder oundvikligen till att man förlorar pengar på lång sikt, eftersom man inte tar beslut baserat endast på den informationen man får framför sig vid bordet. Om du känner att du håller på att bli känslosam vid spel, sluta genast och ta en paus för att komma tillbaka fokuserad.

#9 Att spela tidigt

Det finns otaliga andra faktorer i spel vid poker än de kort spelaren har på hand. En som vi diskuterat ingående redan är position vid bordet i förhållande till dealerbrickan. Att ha möjligheten att agera sist ger en fantastisk fördel gentemot de andra spelarna, och är någonting som är extremt värdefullt att tänka på för en nybörjare vid varje ny hand. Många nybörjare går in i en pott när de är tidiga, eller i fel position, utan att ha en plan, endast för att sedan finna sig förlorade i handen senare på grund av informationsbrist.

#10 Att bluffa för mycket

Som nybörjare kan man lätt tro att poker bara handlar om bluff, och att det är så man tjänar de riktiga pengarna i poker. Det är en felaktig uppfattning. För att kunna bluffa effektivt måste man kunna få motståndaren att tro att man har en verklig hand, och det är omöjligt om det enda man gör är att bluffa. En komponent av detta är att genom sina satsningar berätta en ensidig historia som leder din motståndare till en klar slutsats om vilka kort du egentligen sitter på.

#11 Att spela för dyrt

Det spelar ingen roll om du bara spelar på fritiden, du måste veta att du har råd att spela igenom också ett längre förluststråk. Det behöver inte vara någon speciell anledning som får dig att förlora, det faktum att poker är ett spel som delvis beror på slumpen betyder att en viss varians förekommer, och den variansen måste man kunna ta. De flesta nybörjarna underskattar den roll som varians spelar i poker.

Misstag är lärdomar

Som nybörjare bör man se misstag som en möjlighet att lära sig mer om sitt pokerspel. Det spelar ingen roll om du begått de misstag som listats ovan, alla som spelar poker begår misstag, de professionella begår bara färre än andra. Det är precis som alla andra områden i livet. Förhoppningsvis har denna artikel i vart fall gett dig en ögonöppnare för vad du relativt enkelt kan förbättra i ditt spel.

Grundläggande hold’em – Värdet av position

Denna artikel bygger på den föregående som du hittar här. Läs den först för att inte få kunskapen i fel ordning, du riskerar i sådana fall att dra felaktiga slutsatser när du spelar.

Position innebär som du vet platsen på vilken du sitter runt bordet du spelar på. Mer specifikt, din plats relativt dealerbrickan. Bordsplaceringen är kritisk i hold’em, och viktigare när du spelar no limit hold’em än i fixed-limit och pot-limit. När du agerar efter motståndare kan du tillgodogöra dig värdefull information om värdet på deras händer, eller i vart fall värdet de vill ge sken av att deras händer har. Detta medan de inte har någon som helst aning om värdet på din egen hand. Inom hold’em så innebär att ”ha position” (”having position”) att vara sist att agera på floppen, rivern eller turnen. De spelare som sitter på small och big blind agerar sist pre-flop, men först i följande bettingrundor. Spelaren närmst till höger om dealerbrickan har position på floppen och senare bettingrundor.

Placeringsterminologi: Denna text utgår ifrån ett standardbord med tio spelare. De första tre spelarna till vänster om dealerbrickan karakteriseras som tidiga. De efterföljande fyra spelarna karakteriseras som mitten. De sista tre spelarna är sena. Var uppmärksam på dessa ord så du alltid vet vilken placering det talas om i efterföljande text och referera hit om du glömmer betydelsen.

Position och dina olika händer

Din placering kommer vara mycket viktig i arbetet att ta beslut om vilka händer du väljer att spela och vilka händer du väljer att inte spela. Eftersom stora par som Damer, Kungar eller dylikt har en direkt vikt och antagligen är de bästa händerna pre-flop, och har en stor sannolikhet att fortsätta vara det också efter floppen, så har andra händer en väldigt annorlunda karaktär.

Låt oss anta att du sitter på 9 ruter, 8 ruter och är tidig, vad bör du göra? Detta är en hand som har en låg sannolikhet att överleva floppen. Om den inte kopplar på floppen måste den antagligen släppas till en motståndares bet. Det är dock möjligt att du får färg på floppen, eller till och med att du sitter på färgdrag. Det är en möjlighet för dig att få en väldigt stark hand. Problemet är att sådana floppar inte dyker upp särskilt ofta. En mid-range kopplingshand (hand som inte har värde i sig men som har potential) som denna spelas bäst mot ett stort antal spelare där floppen kan ses billigt. Om du sätter en färg kommer antagligen få betalt av några motståndare, men om du inte kopplar på floppen är kostnaden för risken minimal.

Med andra ord, så är dessa sorters händer bäst spelade när du är sen, där du kan bestämma vad du vill göra efter att de flesta av dina motståndare beslutat vad dom vill göra. Om det till exempel dyker upp en höjning innan du ska agera så är det bara att kasta handen, om många motståndare sitter på handen kan man välja att gå med och om ingen gått in i potten kan man till och med höja och satsa på att stjäla potten direkt.

Till och med de allra bästa pokerspelarna finner vissa händer extremt svåra att spela när de är tidiga, exempel på sådana händer är just kopplingshänder i färg eller små par. När man inte har position har man ingen aning om vad ens motståndare kan tänkas göra, eller hur många som kommer gå in i potten med dig. Om man synar och en motståndare höjer, så kan man vara säker på att motståndarens hand är bättre än ens egen och om då inte floppen är riktigt bra kommer du behöva lägga dig på ett bet. Detta gör handen dyr att spela, och till och med om du väljer att gå på den sitter du alltid före din motståndare och måste agera innan den personen på följande rundor. Om du satsar kanske motståndaren höjer, om du checkar satsar den antagligen och du kommer behöva gissa vilken hand den sitter på, vilket med stor sannolikhet innebär att du lägger dig.

Värdet av bordsplacering post-flop

Vi har redan förstått att den stora fördelen med position är att det innebär att du ser vad alla andra gör och kan utnyttja denna kunskap till din fördel när du väljer hur du ska spela. Denna fördel blir bara större när spelet går post-flop. Till exempel: om bordet checkar till dig kan du satsa och ofta vinna potten. Om du har ett mittpar eller kanske till och med toppar och det är mycket satsande som pågår innan dig kan du med säkerhet lägga dig och inte förlora pengar.

Kombinera position med aggression

Låt oss anta att du höjde pre-flop och är sen. En motståndare synade din höjning. Motståndaren checkar floppen på Dam-Knekt-5. Om du satsar, representerar du för motståndaren minst par i Knektar eller Damer. Det är oviktigt huruvida du har det paret eller inte, och även om en duktig spelare vet att det är sannolikt att du inte har ett sådant par baserat på den matematiska sannolikheten som följer av antalet kort i en kortlek och procenten av de korten som passar dig i det läget, så måste personen ändå ta ett svårt beslut med tanke på att den åtminstone måste ta med i beräkningen att du har en stark hand.

En stark hand är dessutom ännu mer sannolik när du höjde pre-flop. De flesta spelare höjer med höga par eller höga kort, så din motståndare har nu skurit ned antalet kort du kan antas ha på hand. Det är sannolikt att personen tror du har par i Damer eller Knektar.

Av den anledningen så är det svårt att ta beslutet att syna ditt bet, även om personen vet att en bluff är sannolik, om personen inte har en starkare hand än den antar att du har. Motståndaren kan lägga sig. Den kan också höja, och i sådana fall representerar personen en ännu bättre hand än dina antagna par, men den kan inte syna ditt bet. Antagligen kommer personen lägga sig.

Det är inte ovanligt att ett liknande scenario uppkommer i hold’em och det är ett tydligt exempel på fördelen av att vara sen. Givetvis är det möjligt att betta när man är först i raden, men när man agerar efter sin motståndare så har man viktig information om den verkliga eller representerade styrkan på handen som din motståndare sänder. När man känner svaghet kan man satsa, och det sätter motståndaren i en mycket svår position, när den vet att den måste agera först i kommande rundor.

Sammanfattning

Position är fundamentalt i poker, och särskilt i hold’em. Den är kritisk, och när man har den blir allting man gör vid bordet mycket lättare.

Du bör alltid tänka på din position innan du funderar på huruvida du ska ge dig in i en pott. Positionen bör också starkt influera vilka händer du spelar pre-flop, som förklarats tidigare. Höga par som har ett direkt värde kan spelas från vilken position som helst, medan mer spekulativa händer med potential bör begränsas till spel från sena positioner och när floppen kan ses billigt.

Att ha position och att använda den aggressivt är ett mycket starkt vapen mot motståndare vid bordet, speciellt när det kommer till no limit. Duktiga spelare använder denna till sin fördel och har en lång rad strategier de kan välja mellan för att vinna över sina motståndare. Att utveckla sitt positionsspel är viktigare än någonting annat när det gäller att förbättra sitt spel i poker.

Grundläggande hold’em – Kortselektion och position

Denna artikel förutsätter en grundläggande bekantskap med hold’em. Om du som läsare har spelat några hemmamatcher och har en viss bekantskap med reglerna samt bettingstrukturen och dylikt kan du dra nytta av denna artikel. Precis som beskrivits tidigare är hold’em att anse snarare som ett skicklighetsspel med inslag av slumpmässighet än ett spel helt och hållet baserat på slump. Det finns många olika faktorer att ta hänsyn till när det kommer till hold’em, men någonting som i vart fall ger en ny spelare en bas att utgå ifrån är att veta vilka kort man ska spela på och vilka kort man ska slänga pre-flop. Många av dessa lärdomar är kontraintuitiva, och därför mycket intressanta att lära sig.

Kortselektion

En vedertagen nybörjarstrategi för att i vart fall lyckas okej när man spelar är att spela tight och aggressivt. Detta betyder att man mer eller mindre bara spelar på bra kort, och när man väl spelar så satsar man hårt. Frågan uppkommer då: vad är bra kort? Någonting att alltid ha i åtanke är att man om man spelar hold’em väl i de allra flesta fall kommer kasta korten och aldrig se bakåt. Tveka därför aldrig att kasta korten.

För att hitta de bra händerna är det fördelaktigt att dela in dessa i fem olika kategorier:

 • Par
 • Sammankopplade kort i färg – ex. Ess-Kung i ruter
 • Sammankopplade kort – ex. Ess i spader – Kung i ruter
 • Icke-sammankopplade kort i färg – ex. Ess – Dam i ruter
 • Icke-sammankopplade kort – ex. Ess i spader – Dam i ruter

Gapet mellan icke-sammankopplade kort kan vara litet eller stort. I vårt exempel är det litet. Generellt sett innebär ett mindre gap bättre position än ett större, då man inte är låst till en flop för att få en stege. Vårt fall är dock ett undantag, precis som en hand med 2-4 är ett undantag.

De bästa händerna

Dessa händer kallas också för ”premiumhänder”. Alla pokerspelare håller inte med om vilka som är de bästa händerna att starta med, men de flesta bör hålla med om de som presenteras här.

Grupp 1: AA, KK

Par i ess och kung är de bästa händerna som går att få i hold’em. Man bör dock vara medveten om att det går att förlora även med dessa händer, och de spelar inte särskilt väl när det finns många motståndare. Det är anledningen till att man om man fått någon av dessa händer ska spela aggressivt pre-flop. Det leder givetvis andra att lägga sig. Man bör också vara extra försiktig om man sitter på kungar och floppar ett ess, det innebär att vem som helst med ett enda ess har bättre kort än dig.

Grupp 2: QQ, JJ, AK färg

Damer och knektar är bra händer att börja med, och om du har dem kan du vanligtvis vara säker på att du har den bästa handen. Även om det händer att man åker på någon med par i ess eller kungar så är det sällsynt. Du kan därför sitta relativt säkert med dessa kort. Du bör spela dessa kort starkt och alltid höja, även om du inte ALLTID ska höja pre-flop när du sitter nära början av bettingrundan. Ess-Kung i färg är känt inom poker som ”Big Slick”, och är effektiv då handen slår många andra händer som Ess-Dam och nedåt. Par i damer och knektar har endast en mindre fördel rent sannolikhetsmässigt.

Grupp 3: TT, AK, AQ i färg, AJ i färg, KQ i färg

Även denna grupp händer är starka och man bör alltid försöka höja pre-flop med dessa. Det är inte sällsynt att kort som Ess-Dam i färg åker på en annan svagare Ess-X-kombination. Vanligtvis vinner man pre-flop på dessa händer, men man bör ändå vara försiktig. Om man sitter på Kung-Dam i färg bör man lägga sig om en motspelare mothöjer ens höjning.

Kort i färg

Många nybörjare gör misstaget att spela händer i färg av den enda anledningen att de är just i färg, oavsett hur dåliga korten är. Oddsen att floppa en färg med två kort i färg är endast 1:118 eller 0,8%. Om man spelar handen och missar färgen måste man lägga sig, vilket kommer hända i fler än 99 fall av 100. Spela inte kort i färg bara för att de är i färg.

”Kicker”

”Kickern” är det kort man har ”vid sidan av” sitt bästa kort. Många nybörjare blir uppspelta när de ser Ess eller Kung på hand, det är ett misstag när det kommer med skräp, som exempelvis 3 utanför färg. Det som är bra med denna specifika kombination är att man slipper spela den för att veta vad den går för. Släng den hellre och se när någon annan spelar den för att få reda på i vilka situationer den är bra att använda.

Positionsberoende orsaker

Det är omöjligt att skilja kortselektionen och positionsberoende orsaker åt, eftersom de är så nära besläktade. En professionell pokerspelare skulle nästan säkert på frågan om man bör spela eller lägga sig pre-flop säga ”Det beror på”. Några av huvudorsakerna till detta utfall följer nedan.

Antalet spelare

Ju färre spelare desto bättre. Vissa händer kommer att vara skräp när du sitter vid ett bord om nio-tio spelare, men kan bli bra när antalet spelare sjunker. Exempelvis Kung-Knekt är farlig vid stora antal spelare, medan den kan anses stark när antalet spelare är färre.

Position

En stor faktor när man frågar sig huruvida man bör spela en hand eller ej är ens placering på bordet. Ju senare placerad man är, desto bättre är det. Givetvis på grund av att man kan observera andras val och därigenom göra en första gissning på vad de kan tänkas ha. Denna del är invecklad och kommer inte beröras så mycket närmre här, läs gärna mer om det här. Fram tills dess att man har en god kunskap och förståelse för bordsplacering bör man följa standardiserade råd. Exempelvis bör man undvika att spela mer tveksamma händer när man sitter tidigt på bordet.

Höjning av annan

Om en spelare du bedömer som rimlig har höjt ska du vara försiktig. Om en höjning och en re-raise har förekommit innan din tur, var då mycket försiktig med de händer du väljer att spela. Spela då endast de allra starkaste händerna. Detta kommer också bero på andra faktorer, såsom de andra spelarnas personlighet och huruvida spelet som helhet är tightare eller lösare, men i allmänhet gäller detta råd.

Sammanfattning

Var försiktig i början! Det finns inget bättre sätt att uttrycka det på. Spela inte händer bara för att spela, vänta på de allra bästa händerna och gå då in hårt. Detta kommer hjälpa dig att förlora mindre pengar i början, och ge dig en bättre förståelse för spelet som helhet. När du börjat bli duktigare kan du öppna upp ditt spel mot mer riskfyllda händer också, men fram tills du känner dig säker på att du kan behärska sådant spel bör du hålla dig till att göra det grundläggande bra.