Fundamentala koncept – ”Drawing” odds och ”outs”

Denna artikel är grundad i tidigare artiklar i kategorierna grundläggande hold’em samt starthänder. Läs dessa artiklar för att på ett naturligt sätt träffa på detta koncept. Det går också bra att läsa denna artikel fristående om du är en pokerspelare med viss erfarenhet som vill bättra på dina kunskaper. Förutom att ha läst dessa artiklar bör du förstå kalkyleringar som syftar till att ge väntevärde(expected value) innan du läser denna artikel. Väntevärde är enkelt förklarat den potentiella vinsten viktad med sannolikheten att den inträffar.

Man behöver inte vara ett matematiskt geni för att spela poker väl, men det hjälper onekligen att ha en god förståelse för sannolikhetslära, och att oddsen för olika händelser sitter i ryggmärgen är mer eller mindre allt man behöver veta för att spela väl mot många av spelarna som finns därute. Det är vidare välkänt att det finns bra och dåliga satsningar i poker, matematiken är ett essentiellt redskap i att förstå skillnaden mellan dessa.

I denna lektion kommer vi fokusera på ”-drag”-situationer som färgdrag, stegdrag och dylikt, och hur man kalkylerar sannolikheten att sätta en vinnande hand utifrån dessa. Vi börjar med lite simpel matte för att fräscha upp grunderna och beskriver sedan hur man korrekt beräknar oddsen.

Grundläggande matematik – odds och procent

Man kan uttrycka odds på olika sätt, ”för” och ”emot”. Exempelvis kan man säga att oddsen emot att sätta en färg när du redan har fyra kort i färg är ungefär 4:1, eller fyra till ett. Detta är en ratio, vilket inte är samma sak som en fraktion. Det betyder alltså inte en fjärdedel. För att få ut oddsen för denna specifika händelse bör man addera rations olika delar och få ut fem. Oddsen 4:1 betyder alltså att du kommer få det kort du är ute efter i snitt 1/5 gånger, eller 20% av gångerna.

Så: 4:1 = 1/5 = 20%. Alla odds fungerar på samma sätt, använd denna enkla konverteringsmetod för att lätt gå mellan odds, fraktioner och procent.

Det är oviktigt om du som läsare tycker det är enklast att tänka på detta i form av odds, fraktioner eller procent, men det är viktigt att förstå hur odds fungerar för det nästföljande. Härefter kommer vi att applicera denna kunskap på poker.

Räkna outs

Innan man kan beräkna sina odds i poker måste man vara medveten om sina outs. En out är ett kort som fullbordar handen du försöker sätta. Exempelvis så sitter du på ett färgdrag med fyra hjärter, det betyder att du har nio outs på dig att sätta färgen. Kom ihåg att det finns tretton kort i varje färg. Följande tabell visar några vanliga situationer och tillhörande outs. Kom ihåg dessa.

Chart showing odds of improving your hand

Det är relativt simpelt att räkna outs, men det är ändå viktigt att inte göra några vanliga misstag. Till dessa hör följande:

Dubbelräkning

Det kan uppkomma situationer när outs för en potentiell hand också innebär att du får en annan hand. Låt oss säga att du sitter på 7,8 ruter och floppen är 9 ruter, 6 klöver och 3 ruter. Detta är en open-ended straight i tabellen men också ett färgdrag. Det blir straight & flush draw, vilket innebär att outsen är 15 som annars skulle ha varit 17 (8 + 9). I detta fall kommer 5 ruter samt 10 ruter både fullborda färgen och stegen, och kan därmed inte räknas två gånger.

Anti-outs och blockeringar

Vissa outs kommer hjälpa dig sätta din hand, men inte hjälpa dig att vinna, detta kallas för dåliga outs. Det kan vara fallet när du har stegdrag, men motståndaren satsar på färg och några av dina outs hjälper motståndaren sätta sin färg. I det fallet kanske du bara har sex bra outs av åtta möjliga, alltså sådana outs som kommer hjälpa dig sätta handen och vinna handen. De två sista bör man vara försiktig med, och ta bort från beräkningen som ska hjälpa en bedöma ens vinstchanser för att inte inflatera bedömningen av ens chanser i spelet.

Att räkna på sina pokerodds

När man vet hur många bra outs man har så är det dags att börja räkna odds. Det finns två huvudsakliga sätt att göra detta på. Att faktiskt räkna på riktigt, eller att använda sig av en lite lättare metod. Jag förklarar båda sätten härunder.

Räkna på riktigt

Låt oss titta på ett färgdrag i hjärter med två hjärter på bord och två på hand för att exemplifiera denna kalkyl. Oddsen mot att få en färg i detta fall är 1,86:1. Hur kommer vi fram till denna siffra? Låt oss ta en titt.

Med nio hjärterkort kvar i leken finns 36 kombinationer som man kan få två hjärter på för att få fem hjärter i slutändan. Detta beräknas på följande sätt:

(9 x 8) / (2 x 1) = 72/2 = 36

Detta är sannolikheten att få två hjärter när man egentligen bara behöver få ett, men man måste räkna på detta också. Av de 47 kort som är kvar i leken kan 38 av dem kombineras på vilket sätt som helst med de nio sista hjärterna:

9 x 38 = 342

Det finns således 342 kombinationer som man kan få ett hjärter och ett annat kort på. Detta är de två kombinationerna som kommer ge en färg alltså:

36 + 342 = 378

Det totala antalet kombinationer på turn och river är 1 081 vilket räknas ut som följer:

(47 x 46 / 2 x 1) = (2 162 / 2) = 1 081

Nu behöver man endast ta det totala antalet vinnande kombinationer och dela detta med det totala antalet kombinationer för att få fram sannolikheten att man hamnar på en vinnande kombination:

380 / 1 081 = 35,18 %

Detta kan rundas av till 35,2 % eller 35 %. Genom att dela den andra delen av sannolikheten med den vinnande sannolikheten fås oddset mot att händelsen inträffar:

0,65 / 0,35 = 1,857

Detta är alltså ungefär 1,86 och det är så vi kom fram till den siffran. Det är dock inte det smidigaste sättet att räkna på, så givetvis finns en bättre metod.

”Två och fyra”-regeln

Denna metod är mycket enklare och den jag rekommenderar dig som läsare att använda. Enligt denna ska man för att få fram sannolikheten i % att få en vinnande kombination multiplicera outs med 4 när man har turn och river kvar, och när man endast har river kvar ska man multiplicera outs med 2.

Låt oss anta att en spelare går all in på floppen och du får därmed garanterat se både turn och river. Om du då har 9 outs ska du multiplicera 9 x 4 = 36. Du har därmed 36 % sannolikhet att få handen du söker. Detta är inte en exakt metod, men den duger. Hur fungerar det då om man endast har river kvar? Med samma exempel blir det 9 x 2 = 18. Du har då 18 % sannolikhet att sätta färgen. Det är nära nog det riktiga svaret och verkligen inte svår matte.

Sammanfattning

Denna gång har vi lärt oss mycket. Vi har lagt grunden för att kalkylera pottodds – vilket betyder att vi kommer kunna räkna och på ett objektivt sätt få fram huruvida en satsning är rätt att göra eller inte. Ett tips är för övrigt att arbeta med tabeller och komma ihåg exakta odds, så att man slipper räkna så många steg på vanliga händer i sin pottodds-beräkning.