Grundläggande hold’em – Att satsa pengar

Denna artikel bygger på tidigare texter: 1. Kortselektion och position, 2. Värdet av position samt 3. Misstag som ofta begås av nybörjare. Läs dessa innan du börjar på denna då de är grundläggande för förståelsen av denna artikel.

Att förstå hur man satsar är en fundamental kunskap att ha när man spelar poker. Om du satsar på att bli en duktig pokerspelare så måste du förstå varför du satsar i första hand, och i andra hand hur du lurar dina motståndare att göra som du vill så du kan tjäna så mycket pengar som möjligt. Duktiga pokerspelare vet exakt varför de satsar pengar och vad det är de försöker uppnå med det.

Under senare lektioner kommer vi gå igenom anledningarna bakom att syna en höjning eller att re-raisa, men dessa anledningar är alldeles för specifika och situationsberoende och därmed för specialiserade för denna introduktionslektion. Här kommer det istället hållas relativt simpelt genom att examinera de grundläggande koncepten som är applicerade på pre-flopscenarios i no limit hold’em när man sitter på en ”oöppnad” pot, det vill säga en pot där det inte finns någon tidigare höjning.

Innan vi diskuterar några av anledningarna som man kan ha för att öppna med en höjning, så bör vi höja ett varningens finger. Det finns vanligen många många fler anledningar att lägga sig i en pokerhand än att höja. Först och främst måste man vara disciplinerad i sin handselektion. Man ska helt enkelt inte spela för många händer. De flesta spelarna spelar för många händer, och det är ett extremt lätt misstag att rätta till. Anledningen till detta är att de allra flesta motståndarna du kommer möta är precis som dig, de gillar poker och har kommit för att spela, inte för att lägga sig.

Vi vill också påpeka att detta är ett val du bör göra tidigt i din pokerkarriär: spelar du för att vinna eller för att ha roligt? Dessa två mål är sällan lätta att kombinera, och inte heller här, eller i vart fall inte i början. Om det enda du vill är att roa dig bör du nog inte läsa dessa artiklar utan istället spela helt och hållet baserat på känsla. Det kommer antagligen bringa dig mer distraktion, bara du budgeterar för att ta kostnaden som följer med det beslutet. Om du vill lära dig spelet på riktigt, och hur man ska tänka för att bli en vinnare: läs då vidare.

Varför du ska höja

Många nybörjare ställer sig frågan: ”Varför ska jag höja? Jag vill bara se floppen och se vad som händer!”. Man bör förstå varför detta är en sinnesstämning som slutligen kommer leda till förlust. Även om det inte är lika vanligt eller viktigt som att syna när du borde ha lagt dig, så kommer att inte höja kosta dig mycket pengar i det långa loppet.

Det är vida känt att man bör sträva efter att spela no limit hold’em aggressivt – vilket betyder attt om du är i handen så kommer du allt som oftast höja, eller re-raisa. Bra anledningar att höja är följande:

  • För att tunna ut motståndarfältet
  • För att ta kontroll över handen
  • För att få ut mer värde
  • För att få andra att lägga sig

Låt oss undersöka varje anledning för sig specifikt.

Tunna ut motståndarfältet

I de allra flesta fall så vill du inte spela en höjd pott mot fler än två andra spelare. Även om man har en bra hand i början så kan det vara farligt att spela mot flera, du vill inte att någon lyckosam stolle ska se floppen och lyckas få in ett tvåpar eller en stege helt slumpmässigt. Ju färre folk i potten desto mindre är risken att något sådant händer.

Ta kontroll

En annan mycket bra anledning att höja är att det låter de andra spelarna veta att du har en stark hand. Även om man inte har en stark hand efter floppen kan man fortsätta visa aggressivitet precis som om man hade haft en stark hand, och därigenom plocka hem potten. Eftersom du höjde pre-flop är dina motståndare mer benägna att respektera din nästa satsning. När du höjer pre-flop kommer ofta motståndarna att checka till dig efter floppen för att se vad du gör. Då har du kontroll över handen.

Få ut mer värde

Den vanligaste och bästa anledningen att höja är för att man har en bra hand. Att tro att man kommer plocka hem potten leder givetvis till tanken att man vill ha in mer pengar i den! Ganska enkelt eller? Nej, inte så enkelt. Man måste ta med flera andra saker i beräkningen när man utvärderar detta beslut. Att höja pre-flop med syftet att få ut värde kan vara svårt, därför att man vill uppnå flera mål genom att göra det.

  • Man vill ha mer pengar i potten
  • Man vill tunna ut fältet
  • Man vill få motståndarna att dra felaktigt

För att uppnå dessa mål måste man besluta vad rätt storlek på höjningen ska vara. Vi är av uppfattningen att man bör vara regelbunden i sina höjningar oberoende av vilka kort man har på hand för att det ska bli svårare för motståndarna att räkna ut vad du sitter på. Vår rekommendation är att höja 3x big blindplus en extra enhet av något slag för varje motståndare framför dig. Om man gör så varje gång kommer det bli extremt svårt för någon motståndare att läsa ditt spel, dessutom bör detta uppnå alla de ovan nämnda målen.

När du fortfarande lär dig poker ska du undvika att höja med minimiinsatsen. Det händer inte sällan att nybörjare höjer med minimiinsatsen när de sitter på par i Ess efter att tre eller fyra motståndare synade in sig i potten. Detta är dåligt, då även om Ess är den bästa handen pre-flop så är det osannolikt att de andra kommer lägga sig. Många säger då ”Men, jag vill ju att de ska syna mig så jag får mer pengar i potten!” – nej, det vill du inte. Ess har inte oddsen på sin sida gentemot fyra slumpmässiga händer.

Få andra att lägga sig

Att bluffa är onekligen en stor del i poker. Ibland kommer du sitta och satsa för att få andra som sannolikt har bättre händer än du att lägga sig. Detta är särskilt viktigt vid turneringsspel där fenomenet att stjäla blinds är extremt viktigt för att bygga upp din buffert.

Om ditt mål är att få andra att lägga sig så kan du inte vara blyg i dina höjningar. Även om en mindre höjning kan se ut som en stark hand, så är idén att satsa en summa som din motståndare helt enkelt inte kan syna. Men, kom ihåg att varje satsning berättar någonting. Även om att gå all-in är det mesta du kan göra i höjningsväg så kommer inte det leda till att dina motståndare lägger sig om det verkar som om det är exakt det du vill att de ska göra.

När synande är ett alternativ

Även om man bör spela no limit hold’em aggressivt så finns situationer där det är bäst att bara syna pre-flop. Här följer två exempel:

  • När du är först att agera
  • När du synar efter andra synare

Även om du bör syna när du är först att agera, så är det viktigt att komma ihåg att man bara ska syna med en hand man känner att man också kan syna en höjning med. Ett exempel på en sådan hand vore att sitta på ett litet par (under Tior) och syna i förhoppningen att få triss på floppen.

Om du är i en situation där tre till fyra spelare redan synat innan dig så är det ofta okej att syna med vissa typer av händer, dock så är det fortfarande viktigt att vara selektiv när man väljer sina starthänder. Oaktat att andra spelar ska du inte spela med vilka kort som helst.

Det du som läsare som försöker lära dig poker bör komma ihåg är detta: att syna är nästan alltid det sista du bör göra! Om du spelar poker på rätt sätt så kommer du oftare att lägga dig än höja, och oftare höja än syna. Det är det viktigaste du behöver veta.

Fråga alltid varför

Det finns alltid många anledningar att satsa i poker, och man ska alltid ha en anledning att satsa innan man börjar kasta marker runtom sig. Att vara medveten om kriterier som position, motståndares tendenser, din nuvarande bordsimage och din buffertstorlek bör hjälpa dig att bedöma ditt mål innan du fortsätter.

För att sammanfatta: kom ihåg att alltid fråga varför. Varför höjer jag i den här situationen? Vad vill jag uppnå? Matcha sedan den anledningen mot de som beskrivits ovan. Det är så man lär sig.