Grundläggande hold’em – Värdet av position

Denna artikel bygger på den föregående som du hittar här. Läs den först för att inte få kunskapen i fel ordning, du riskerar i sådana fall att dra felaktiga slutsatser när du spelar.

Position innebär som du vet platsen på vilken du sitter runt bordet du spelar på. Mer specifikt, din plats relativt dealerbrickan. Bordsplaceringen är kritisk i hold’em, och viktigare när du spelar no limit hold’em än i fixed-limit och pot-limit. När du agerar efter motståndare kan du tillgodogöra dig värdefull information om värdet på deras händer, eller i vart fall värdet de vill ge sken av att deras händer har. Detta medan de inte har någon som helst aning om värdet på din egen hand. Inom hold’em så innebär att ”ha position” (”having position”) att vara sist att agera på floppen, rivern eller turnen. De spelare som sitter på small och big blind agerar sist pre-flop, men först i följande bettingrundor. Spelaren närmst till höger om dealerbrickan har position på floppen och senare bettingrundor.

Placeringsterminologi: Denna text utgår ifrån ett standardbord med tio spelare. De första tre spelarna till vänster om dealerbrickan karakteriseras som tidiga. De efterföljande fyra spelarna karakteriseras som mitten. De sista tre spelarna är sena. Var uppmärksam på dessa ord så du alltid vet vilken placering det talas om i efterföljande text och referera hit om du glömmer betydelsen.

Position och dina olika händer

Din placering kommer vara mycket viktig i arbetet att ta beslut om vilka händer du väljer att spela och vilka händer du väljer att inte spela. Eftersom stora par som Damer, Kungar eller dylikt har en direkt vikt och antagligen är de bästa händerna pre-flop, och har en stor sannolikhet att fortsätta vara det också efter floppen, så har andra händer en väldigt annorlunda karaktär.

Låt oss anta att du sitter på 9 ruter, 8 ruter och är tidig, vad bör du göra? Detta är en hand som har en låg sannolikhet att överleva floppen. Om den inte kopplar på floppen måste den antagligen släppas till en motståndares bet. Det är dock möjligt att du får färg på floppen, eller till och med att du sitter på färgdrag. Det är en möjlighet för dig att få en väldigt stark hand. Problemet är att sådana floppar inte dyker upp särskilt ofta. En mid-range kopplingshand (hand som inte har värde i sig men som har potential) som denna spelas bäst mot ett stort antal spelare där floppen kan ses billigt. Om du sätter en färg kommer antagligen få betalt av några motståndare, men om du inte kopplar på floppen är kostnaden för risken minimal.

Med andra ord, så är dessa sorters händer bäst spelade när du är sen, där du kan bestämma vad du vill göra efter att de flesta av dina motståndare beslutat vad dom vill göra. Om det till exempel dyker upp en höjning innan du ska agera så är det bara att kasta handen, om många motståndare sitter på handen kan man välja att gå med och om ingen gått in i potten kan man till och med höja och satsa på att stjäla potten direkt.

Till och med de allra bästa pokerspelarna finner vissa händer extremt svåra att spela när de är tidiga, exempel på sådana händer är just kopplingshänder i färg eller små par. När man inte har position har man ingen aning om vad ens motståndare kan tänkas göra, eller hur många som kommer gå in i potten med dig. Om man synar och en motståndare höjer, så kan man vara säker på att motståndarens hand är bättre än ens egen och om då inte floppen är riktigt bra kommer du behöva lägga dig på ett bet. Detta gör handen dyr att spela, och till och med om du väljer att gå på den sitter du alltid före din motståndare och måste agera innan den personen på följande rundor. Om du satsar kanske motståndaren höjer, om du checkar satsar den antagligen och du kommer behöva gissa vilken hand den sitter på, vilket med stor sannolikhet innebär att du lägger dig.

Värdet av bordsplacering post-flop

Vi har redan förstått att den stora fördelen med position är att det innebär att du ser vad alla andra gör och kan utnyttja denna kunskap till din fördel när du väljer hur du ska spela. Denna fördel blir bara större när spelet går post-flop. Till exempel: om bordet checkar till dig kan du satsa och ofta vinna potten. Om du har ett mittpar eller kanske till och med toppar och det är mycket satsande som pågår innan dig kan du med säkerhet lägga dig och inte förlora pengar.

Kombinera position med aggression

Låt oss anta att du höjde pre-flop och är sen. En motståndare synade din höjning. Motståndaren checkar floppen på Dam-Knekt-5. Om du satsar, representerar du för motståndaren minst par i Knektar eller Damer. Det är oviktigt huruvida du har det paret eller inte, och även om en duktig spelare vet att det är sannolikt att du inte har ett sådant par baserat på den matematiska sannolikheten som följer av antalet kort i en kortlek och procenten av de korten som passar dig i det läget, så måste personen ändå ta ett svårt beslut med tanke på att den åtminstone måste ta med i beräkningen att du har en stark hand.

En stark hand är dessutom ännu mer sannolik när du höjde pre-flop. De flesta spelare höjer med höga par eller höga kort, så din motståndare har nu skurit ned antalet kort du kan antas ha på hand. Det är sannolikt att personen tror du har par i Damer eller Knektar.

Av den anledningen så är det svårt att ta beslutet att syna ditt bet, även om personen vet att en bluff är sannolik, om personen inte har en starkare hand än den antar att du har. Motståndaren kan lägga sig. Den kan också höja, och i sådana fall representerar personen en ännu bättre hand än dina antagna par, men den kan inte syna ditt bet. Antagligen kommer personen lägga sig.

Det är inte ovanligt att ett liknande scenario uppkommer i hold’em och det är ett tydligt exempel på fördelen av att vara sen. Givetvis är det möjligt att betta när man är först i raden, men när man agerar efter sin motståndare så har man viktig information om den verkliga eller representerade styrkan på handen som din motståndare sänder. När man känner svaghet kan man satsa, och det sätter motståndaren i en mycket svår position, när den vet att den måste agera först i kommande rundor.

Sammanfattning

Position är fundamentalt i poker, och särskilt i hold’em. Den är kritisk, och när man har den blir allting man gör vid bordet mycket lättare.

Du bör alltid tänka på din position innan du funderar på huruvida du ska ge dig in i en pott. Positionen bör också starkt influera vilka händer du spelar pre-flop, som förklarats tidigare. Höga par som har ett direkt värde kan spelas från vilken position som helst, medan mer spekulativa händer med potential bör begränsas till spel från sena positioner och när floppen kan ses billigt.

Att ha position och att använda den aggressivt är ett mycket starkt vapen mot motståndare vid bordet, speciellt när det kommer till no limit. Duktiga spelare använder denna till sin fördel och har en lång rad strategier de kan välja mellan för att vinna över sina motståndare. Att utveckla sitt positionsspel är viktigare än någonting annat när det gäller att förbättra sitt spel i poker.