Grundläggande hold’em – Kortselektion och position

Denna artikel förutsätter en grundläggande bekantskap med hold’em. Om du som läsare har spelat några hemmamatcher och har en viss bekantskap med reglerna samt bettingstrukturen och dylikt kan du dra nytta av denna artikel. Precis som beskrivits tidigare är hold’em att anse snarare som ett skicklighetsspel med inslag av slumpmässighet än ett spel helt och hållet baserat på slump. Det finns många olika faktorer att ta hänsyn till när det kommer till hold’em, men någonting som i vart fall ger en ny spelare en bas att utgå ifrån är att veta vilka kort man ska spela på och vilka kort man ska slänga pre-flop. Många av dessa lärdomar är kontraintuitiva, och därför mycket intressanta att lära sig.

Kortselektion

En vedertagen nybörjarstrategi för att i vart fall lyckas okej när man spelar är att spela tight och aggressivt. Detta betyder att man mer eller mindre bara spelar på bra kort, och när man väl spelar så satsar man hårt. Frågan uppkommer då: vad är bra kort? Någonting att alltid ha i åtanke är att man om man spelar hold’em väl i de allra flesta fall kommer kasta korten och aldrig se bakåt. Tveka därför aldrig att kasta korten.

För att hitta de bra händerna är det fördelaktigt att dela in dessa i fem olika kategorier:

  • Par
  • Sammankopplade kort i färg – ex. Ess-Kung i ruter
  • Sammankopplade kort – ex. Ess i spader – Kung i ruter
  • Icke-sammankopplade kort i färg – ex. Ess – Dam i ruter
  • Icke-sammankopplade kort – ex. Ess i spader – Dam i ruter

Gapet mellan icke-sammankopplade kort kan vara litet eller stort. I vårt exempel är det litet. Generellt sett innebär ett mindre gap bättre position än ett större, då man inte är låst till en flop för att få en stege. Vårt fall är dock ett undantag, precis som en hand med 2-4 är ett undantag.

De bästa händerna

Dessa händer kallas också för ”premiumhänder”. Alla pokerspelare håller inte med om vilka som är de bästa händerna att starta med, men de flesta bör hålla med om de som presenteras här.

Grupp 1: AA, KK

Par i ess och kung är de bästa händerna som går att få i hold’em. Man bör dock vara medveten om att det går att förlora även med dessa händer, och de spelar inte särskilt väl när det finns många motståndare. Det är anledningen till att man om man fått någon av dessa händer ska spela aggressivt pre-flop. Det leder givetvis andra att lägga sig. Man bör också vara extra försiktig om man sitter på kungar och floppar ett ess, det innebär att vem som helst med ett enda ess har bättre kort än dig.

Grupp 2: QQ, JJ, AK färg

Damer och knektar är bra händer att börja med, och om du har dem kan du vanligtvis vara säker på att du har den bästa handen. Även om det händer att man åker på någon med par i ess eller kungar så är det sällsynt. Du kan därför sitta relativt säkert med dessa kort. Du bör spela dessa kort starkt och alltid höja, även om du inte ALLTID ska höja pre-flop när du sitter nära början av bettingrundan. Ess-Kung i färg är känt inom poker som ”Big Slick”, och är effektiv då handen slår många andra händer som Ess-Dam och nedåt. Par i damer och knektar har endast en mindre fördel rent sannolikhetsmässigt.

Grupp 3: TT, AK, AQ i färg, AJ i färg, KQ i färg

Även denna grupp händer är starka och man bör alltid försöka höja pre-flop med dessa. Det är inte sällsynt att kort som Ess-Dam i färg åker på en annan svagare Ess-X-kombination. Vanligtvis vinner man pre-flop på dessa händer, men man bör ändå vara försiktig. Om man sitter på Kung-Dam i färg bör man lägga sig om en motspelare mothöjer ens höjning.

Kort i färg

Många nybörjare gör misstaget att spela händer i färg av den enda anledningen att de är just i färg, oavsett hur dåliga korten är. Oddsen att floppa en färg med två kort i färg är endast 1:118 eller 0,8%. Om man spelar handen och missar färgen måste man lägga sig, vilket kommer hända i fler än 99 fall av 100. Spela inte kort i färg bara för att de är i färg.

”Kicker”

”Kickern” är det kort man har ”vid sidan av” sitt bästa kort. Många nybörjare blir uppspelta när de ser Ess eller Kung på hand, det är ett misstag när det kommer med skräp, som exempelvis 3 utanför färg. Det som är bra med denna specifika kombination är att man slipper spela den för att veta vad den går för. Släng den hellre och se när någon annan spelar den för att få reda på i vilka situationer den är bra att använda.

Positionsberoende orsaker

Det är omöjligt att skilja kortselektionen och positionsberoende orsaker åt, eftersom de är så nära besläktade. En professionell pokerspelare skulle nästan säkert på frågan om man bör spela eller lägga sig pre-flop säga ”Det beror på”. Några av huvudorsakerna till detta utfall följer nedan.

Antalet spelare

Ju färre spelare desto bättre. Vissa händer kommer att vara skräp när du sitter vid ett bord om nio-tio spelare, men kan bli bra när antalet spelare sjunker. Exempelvis Kung-Knekt är farlig vid stora antal spelare, medan den kan anses stark när antalet spelare är färre.

Position

En stor faktor när man frågar sig huruvida man bör spela en hand eller ej är ens placering på bordet. Ju senare placerad man är, desto bättre är det. Givetvis på grund av att man kan observera andras val och därigenom göra en första gissning på vad de kan tänkas ha. Denna del är invecklad och kommer inte beröras så mycket närmre här, läs gärna mer om det här. Fram tills dess att man har en god kunskap och förståelse för bordsplacering bör man följa standardiserade råd. Exempelvis bör man undvika att spela mer tveksamma händer när man sitter tidigt på bordet.

Höjning av annan

Om en spelare du bedömer som rimlig har höjt ska du vara försiktig. Om en höjning och en re-raise har förekommit innan din tur, var då mycket försiktig med de händer du väljer att spela. Spela då endast de allra starkaste händerna. Detta kommer också bero på andra faktorer, såsom de andra spelarnas personlighet och huruvida spelet som helhet är tightare eller lösare, men i allmänhet gäller detta råd.

Sammanfattning

Var försiktig i början! Det finns inget bättre sätt att uttrycka det på. Spela inte händer bara för att spela, vänta på de allra bästa händerna och gå då in hårt. Detta kommer hjälpa dig att förlora mindre pengar i början, och ge dig en bättre förståelse för spelet som helhet. När du börjat bli duktigare kan du öppna upp ditt spel mot mer riskfyllda händer också, men fram tills du känner dig säker på att du kan behärska sådant spel bör du hålla dig till att göra det grundläggande bra.