Starthänder – Hur man spelar små par

Denna artikel bygger på tidigare material i kategorin grundläggande hold’em. Det rekommenderas att läsa alla artiklar i den kategorin för att förstå det som kommer diskuteras nedan.

Vi har nu gått igenom flertalet grundläggande delar av poker som gör det möjligt för dig som läsare att tillgodogöra dig mer avancerad kunskap. Min tanke är att vi går igenom denna steg för steg, genom att analysera rekommenderade sätt att spela olika händer på. Det bör påpekas att kunskapen härifrån till viss del blandas samman, och är därmed svårare att dela upp i diskreta lektioner. Vi går igenom de olika sätten att spela händer och introducerar nyckelkoncept som jag kommer skriva om vartefter de dyker upp. Om jag missar något addresseras det efter att alla händer är genomgångna. I slutet av artikeln kommer jag lista de koncept som inte gåtts igenom och det kommer finnas en länk till varje med en artikel, när den artikel är skriven.

Denna artikel handlar således om hur man spelar låga par. Låga par definieras här som sjuor och nedåt och tidig position som tidig till mellan.

Par på hand är över huvud taget kort som pokerspelare gillar, särskilt då man endast kan förvänta sig en sådan hand var sjuttonde delning. Om man spelar sådana händer fel kan de dock förvandlas till riktiga kapitalförstörare. Det allra viktigaste när man spelar par på hand är positionen vid bordet. Även om alla par ser bra ut på hand så måste man vara väldigt försiktig när man spelar låga par. De behöver ofta om inte alltid påbackning från andra kort på bordet för att ge någonting vid showdown.

Förutsättningar för att spela låga par

För att små par ska vinna måste ett antal förutsättningar vara på plats. Bland annat inkluderas här:

  • Att ha tillräckligt många motståndare för att ge goda pott-odds
  • Kunna gå med genom synande och inte riskera att bli höjd på
  • Att sätta en triss eller bättre och att den håller när de andra korten ligger

Det är därmed ganska många och specifika krav för att kunna spela låga par, och det är inte ofta alla dessa stämmer som man skulle vilja att de gjorde. Eftersom så många olika omständigheter måste föreligga är det fördelaktigt att analysera var och en självständigt.

Position

Att gå in sent med låga par är inte ovanligt vid ett pokerbord. Det är dock nödvändigt för alla kriterier ovan att vara säkrade om man ska gå in när man är tidig. Att spela låga par felaktigt från tidig position kan innebära en stor läcka i ens spel. Med tanke på att vi är mer eller mindre säkra på att mindre par kommer behöva hjälp från korten på bordet för att generera en vinst vid showdown så är disciplin en mycket viktig komponent när det kommer till spelandet av dessa kort. Om man inte sätter en triss på floppen bör man sannolikt kasta handen, det är inte sällan ett bra sätt att förlora pengar på att spela på en flopp med höga kort och hoppas på trissen senare. Det ovan beskrivna beteendet att hoppas på triss efter floppen är inte heller ovanligt, bland sämre spelare!

Spelets karaktär

Om man finner sig själv vid ett svagt/passivt bord där man sällan höjer pre flop så kan man gå in tidigare än man annars hade gjort med låga par, detta då man kan förvänta sig goda pott-odds. Det är inte ofta man hittar liknande bord då allmänheten blivit bättre och bättre på poker, och därmed mer aggressiv. Det finns dock fortfarande många svaga motståndare än idag, så håll utkik. Ett svagt bord är även perfekt för att använda sig av vad som kallas för ”set mining” på.

Set mining

Set mining innebär att höja pre flop med låga par och sedan gå för trissen. Logiken bakom detta spel är att få in så mycket pengar i potten som möjligt tidigt, då man också är relativt säker på att om man får trissen kommer man också vinna handen. Om man inte får trissen bör man lägga sig. Det är en populär strategi bland pokerspelare på grund av de höga implicerade oddsen som no-limit hold’em erbjuder. Set mining bör dock också användas med försiktighet, och hänsyn till spelets karaktär, antalet marker motståndarna har och motståndarnas speltendenser.

Spelets karaktär bör som sagt ovan vara passiv så att man kan vara säker på att inte bli höjd på efter sin satsning, och motståndarna ska ha tillräckligt mycket marker för att göra risken värd den potentiella utbetalningen. När du också vet motståndarnas speltendenser ska du låta dessa leda dig i ditt spel av din triss om du har tur nog att pricka in den.

Disciplin

Det går inte att upprepa detta nog. Disciplin är essentiellt i poker! Mycket pengar förloras när en bra plan går i stöpet, och spelaren som tänkte ut planen inte har nog med disciplin för att slänga handen han sitter på. Om man hoppas sätta en triss på floppen och den inte kommer så bör man se sanningen i vitögat och, om motståndaren satsar, slänga korten. Det kommer en ny hand.

Få utbetalning när du lyckas

Kom ihåg att det inte bara är du som är ute efter att försöka läsa av andra spelares händer, de flesta gör samma sak. Om du halkar in sent med lågt par och floppen visar sig vara skräp som du har tur nog att sitta på två av, satsa då inte en gigantisk summa! Dina motståndare kommer snart ha lagt ihop ett plus ett, att du synade sent och måste ha haft lågt par som satte en triss. Detta leder givetvis till att de lägger sig.

Att ha satt en triss och inte lyckas få ut en enda mer mark för den kan vara frustrerande. Det är därför viktigt att vara medveten om dina motståndares spelstilar för att maximera din förväntade utdelning. Personer som synar det mesta och har svårt att lägga sig kommer vara dina personliga bankomater i dessa situationer.

Sammanfattning

Att spela låga par kan sannerligen vara en lönsam affär, men kom ihåg att många förutsättningar ska vara på plats för att det ska vara det och att dessa förutsättningar inte ofta sammanfaller. Om man inte sitter på ett extremt passivt bord som man vet kommer ge bra pott-odds för ett försök på trissen så ska man definitivt tänka på att lägga låga par om man sitter tidigt. Om man ofta kan slänga liknande händer från en tidig position kommer man veta att ens spel gått framåt.

Nya koncept som kräver genomgång

  • Pott-odds
  • Implicerade pott-odds
  • Antalet marker motståndarna har
  • Motståndarnas tendenser